Partners

 • University of Dundee 

  University of Dundee 

  Thành phố: Dundee, Scotland Thành lập năm: 1881  Được thành lập từ năm 1881, University of Dundee…

 • University of East London

  University of East London

  Thành phố: London, Vương Quốc AnhThành lập năm: 1892  Năm 1892, Học viện Kỹ thuật West…

 • University of Essex 

  University of Essex 

  Thành phố: Colchester, Vương Quốc AnhThành lập năm: 1964  Đại học Essex được thành lập vào…

 • University of Exeter 

  University of Exeter 

  Thành phố: Exeter, Vương Quốc AnhThành lập năm: 1955 Đại học Exeter, được thành lập năm…

 • University of Glasgow 

  University of Glasgow 

  Thành phố: Glasgow, ScotlandThành lập năm: 1451  Đại học Glasgow danh giá là ngôi trường đào…

 • University of Greenwich

  University of Greenwich

  Thành phố: London, Vương Quốc AnhThành lập năm: 1890 Đại học Greenwich được thành lập từ…

 • University of Hertfordshire

  University of Hertfordshire

  Thành phố: Hatfield, Vương Quốc AnhThành lập năm: 1952 Đại học Hertfordshire, được thành lập năm…

 • University of Huddersfield

  University of Huddersfield

  Thành phố: Huddersfield, Vương Quốc Anh Thành lập năm: 1825 Trường Đại học Huddersfield là một…

 • University of Hull 

  University of Hull 

  Thành phố: Hull, Vương Quốc Anh Thành lập năm: 1927 University of Hull là một trong…

 • University of Kent  

  University of Kent  

  Thành phố: Canterbury, Vương Quốc AnhThành lập năm: 1965 University of Kent là trường đại học…

 • University of Leeds 

  University of Leeds 

  Thành phố: Leeds, Vương Quốc AnhThành lập năm: 1904 Đại học Leeds – University of Leeds…

 • University of Leicester

  University of Leicester

  Thành phố: Leicester, Vương Quốc AnhThành lập năm: 1921 University of Leicester tọa lạc tại trung…

 • University of Lincoln  

  University of Lincoln  

  Thành phố: Lincoln, Vương Quốc AnhThành lập năm: 1861 University of Lincoln được thành lập từ…

 • University of Liverpool 

  University of Liverpool 

  Thành phố: Liverpool, Vương Quốc AnhThành lập năm: 1881 Với bề dày lịch sử từ năm…

 • University of Manchester 

  University of Manchester 

  Thành phố: Manchester, Vương Quốc Anh Thành lập năm:  2004 Đại học Manchester đã có lịch sử…

 • University of Northampton 

  University of Northampton 

  Thành phố: Northampton, Vương Quốc Anh Thành lập năm: 1975  Đại học Northampton được hình thành…

 • University of Nottingham 

  University of Nottingham 

  Thành phố: Nottingham, Vương Quốc Anh Thành lập năm: 1948  Đại học Nottingham, được thành lập…

 • University of Plymouth 

  University of Plymouth 

  Thành phố: Plymouth, Vương Quốc AnhThành lập năm: 1862 Được thành lập vào năm 1862, Đại…

 • University of Portsmouth 

  University of Portsmouth 

  Thành phố: Portsmouth, Vương Quốc AnhThành lập năm: 1870 Tại Đại học Portsmouth, chúng tôi tự…

 • University of Reading 

  University of Reading 

  Thành phố: Reading, Vương Quốc AnhThành lập năm: 1892  Đại học Reading được thành lập vào…