The London School of Economics and Political Science 

Thành phố: London, Vương Quốc Anh
Thành lập năm: 1895

Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn (LSE) được coi là một trung tâm quốc tế về sự đổi mới và xuất sắc trong lĩnh vực khoa học xã hội. Trường thường xuyên thu hút những nhân vật hàng đầu của công chúng đến giảng bài, tham gia các buổi hội thảo và tham khảo ý kiến của nhân viên. LSE được thành lập vào năm 1895 và gia nhập Đại học London vào năm 1900. 

Hồ sơ học thuật của Trường bao gồm nhiều lĩnh vực khoa học xã hội và nổi tiếng trong việc nghiên cứu các vấn đề trong thế giới thực, từ kinh tế, chính trị và luật đến xã hội học, nhân chủng học, kế toán và tài chính. LSE cung cấp 40 chương trình cấp bằng Cử nhân, hơn 140 chương trình Thạc sĩ và Văn bằng được giảng dạy, và các cơ hội tiến sĩ trong các ngành khoa học xã hội. Việc giảng dạy và nghiên cứu được thực hiện thông qua 25 Phòng và Viện và 23 Trung tâm Nghiên cứu. 

Cơ sở vật chất

LSE LIFE là một trung tâm phát triển học thuật, cá nhân và nghề nghiệp dành cho sinh viên bậc đại học và thạc sĩ đã giảng dạy. Tập hợp các cố vấn, giáo viên, cựu sinh viên và chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau, nó cung cấp các sự kiện và khóa học trực tiếp, hội thảo và học tập nhóm lớn trong suốt cả năm, đồng thời cung cấp không gian để gặp gỡ sinh viên từ các chương trình và phòng ban khác. 

Thành tích nổi bật

  • Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE) là một trong những trường đại học công lập hàng đầu ở London, Vương quốc Anh. Nó được xếp hạng #45 trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới năm 2023 của QS. 
  • Trong Khung Nghiên cứu Xuất sắc gần đây nhất (REF 2021), LSE được thể hiện là trường đại học hàng đầu ở Vương quốc Anh dựa trên tỷ lệ nghiên cứu ‘hàng đầu thế giới’. 
  • LSE cũng là trường đại học xếp hạng chung thứ hai ở Vương quốc Anh, khi xem xét kết quả nghiên cứu, tác động nghiên cứu và môi trường nghiên cứu. 58% nghiên cứu của LSE được đánh giá là hàng đầu thế giới và 35% được coi là xuất sắc quốc tế. 

Học phí

£27,480 

Học bổng

Similar Posts